Darurile lui Dumnezeu trebuie să ne întărească și să ne facă neclintiți

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat in Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:10)

Binecuvântat e sufletul care poate să spună: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar Isus este Apărătorul meu. Am călcat legea Sa, nu pot să mă mântuiesc singur, dar fac din sângele preţios ce a curs pe Golgota toată apărarea mea. Sunt pierdut în Adam, dar repus în drepturi în Hristos. Dumnezeu, care a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu să moară, nu mă va lăsa să pier în timp ce mă pocăiesc şi sufletul îmi este plin de remuşcări. El nu va privi la mine, căci sunt cu totul nevrednic, ci va privi la faţa Unsului Său, la înlocuitorul şi Garantul meu, şi va asculta pledoaria Apărătorului meu, care a murit pentru păcatele mele, pentru ca eu să pot fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în El. Privindu-L, voi fi schimbat după chipul şi asemănarea Lui. Nu pot să-mi schimb caracterul decât făcându-mă părtaş harului Aceluia care este numai bunătate, neprihănire, milă şi adevăr. Dar privindu-L, voi fi umplut de spiritul Său şi voi fi transformat asemenea chipului Său.” (…) Inima care este plină de harul lui Hristos se va vedea prin pacea şi bucuria ei; şi acolo unde locuieşte Hristos, caracterul va deveni curat, înălţat, înnobilat şi slăvit. (Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894)

Creatorul tuturor lucrurilor doreşte să-i iubească pe cei ce cred în singurul Său Fiu ca Mântuitor al lor personal cu aceeaşi iubire cu care îl iubeşte pe Fiul Său. Chiar aici şi acum, harul Său este revărsat asupra noastră într-o măsură minunată. El le-a dat oamenilor darul Luminii şi Maiestăţii cerului şi, odată cu El, a revărsat toate comorile cerului. Pe lângă darurile multe pe care ni le-a promis pentru viaţa viitoare. El ne dă daruri măreţe şi în viaţa aceasta şi, ca beneficiari ai harului Său, El doreşte să ne bucurăm de tot ce ne înnobilează, ne dezvoltă şi ne înalţă caracterul. (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 234)

Domnul are gata pregătite manifestările cele mai valoroase ale harului Său pentru a întări şi încuraja. (Mărturii, vol. 6, p. 413)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor