Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: schimbă încetineala noastră în rapiditate

În sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului! (Romani 12:11)

Sunt unii tineri şi unele tinere care se împotrivesc foarte mult ordinii şi disciplinei. (…) Nu acordă nicio atenţie regulilor privind trezitul şi culcatul la ore regulate, ci se culcă foarte târziu şi apoi rămân în pat toată dimineaţa. (…) Nu ar fi bine să punem capăt obiceiului de a transforma orele preţioase ale zilei în noapte şi orele nopţii în zi prin intermediul luminii artificiale? (…)

Pe cât posibil, este bine să ne planificăm ce avem de făcut în timpul zilei. Faceţi o listă a diferitelor îndatoriri care vă aşteaptă şi stabiliţi un anumit timp pentru îndeplinirea fiecăreia! Totul trebuie făcut cu minuţiozitate, cu îndemânare şi cu promptitudine. (…)

Rezervaţi-vă un număr de minute pentru a aduce la îndeplinire sarcina respectivă şi nu vă opriţi să citiţi ziarele sau cărţile care vă fură privirea, ci spuneţi-vă: „Nu, eu am doar atâtea minute să-mi fac treaba şi trebuie să îmi îndeplinesc sarcina în timpul alocat ei.” (…) Aceia care din firea lor sunt mai lenţi să caute să devină activi, rapizi, energici, aducându-şi aminte de cuvintele apostolului: „în sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!” (…)

Dacă vă mişcaţi încet, tergiversând lucrurile, dacă aveţi obiceiul de a trândăvi, atunci veţi lungi o sarcină care se putea realiza într-un timp scurt; şi este de datoria celor care sunt înceţi să facă o reformă şi să devină mai iuţi. Dacă vor, atunci îşi vor învinge obiceiul de a zăbovi pe chestiuni minore şi de a tărăgăna lucrurile. (…)

Efortul zelos şi perseverent vă va plasa pe o poziţie avantajoasă din care se poate obţine victoria; căci acela care se străduieşte să învingă în şi prin harul lui Hristos va avea parte de iluminare divină şi va înţelege ce mari adevăruri pot fi cuprinse în lucruri mici, precum şi faptul că religia poate fi inclusă atât în marile, cât şi în micile probleme ale vieţii. (Youth’s Instructor, 7 septembrie 1893)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor