Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. (Psalmii 46:10)

Creştinilor ar trebui (…) să le placă să mediteze (la Dumnezeu – n.r.) şi să nutrească un spirit de devoţiune. Multora parcă le pare rău după momentele petrecute în meditaţie, cercetarea Scripturilor şi rugăciune, ca şi când timpul petrecut astfel ar fi pierdut. Aş dori ca toţi să vedeţi aceste lucruri în lumina în care doreşte Dumnezeu să le vedeţi, pentru că atunci veţi acorda împărăţiei cerului cea mai mare importanţă. Atunci când inima voastră este în cer, toate virtuţile voastre vor fi pline de vigoare, iar îndatoririle vor fi îndeplinite cu însufleţire. Disciplinarea minţii pentru a se concentra asupra lucrurilor cereşti va pune viaţă şi zel în toate strădaniile voastre. (Review and Herald, 29 martie 1870)

Toţi cei ce doresc să fie părtaşi la natura divină să înţeleagă că trebuie să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte. Trebuie să fie o luptă continuă şi zeloasă a sufletului împotriva închipuirilor stricate ale minţii. Trebuie să se dea pe faţă o împotrivire neclintită faţă de ispita de a păcătui în gând sau faptă. Sufletul trebuie să fie păzit de orice pată, prin credinţa în Acela care este în stare să ne ferească de cădere. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră şi onestă la lucrurile ce ţin de mântuirea noastră veşnică. Mila infinită şi iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios şi mai solemn. Mintea noastră ar trebui să insiste pe caracterul scumpului nostru Răscumpărător şi Mijlocitor. Ar trebui să căutăm să înţelegem însemnătatea planului de mântuire. Ar trebui să medităm la misiunea Aceluia care a venit să-Şi mântuiască poporul din păcat. Reflectând mereu la subiecte cereşti, credinţa şi iubirea noastră se vor face mai puternice. Rugăciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptabile în faţa lui Dumnezeu pentru că vor fi din ce în ce mai mult amestecate cu credinţă şi iubire. Vor fi mai inteligente şi mai arzătoare. (Review and Herald, 12 iunie 1888)

Când mintea este umplută astfel, (…) cel ce crede în Hristos va fi în stare să scoată lucruri bune din vistieria inimii sale. (Youth’s Instructor, 7 iunie 1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor