Mintea crește în putere prin efort continuu

Un om înţelept este plin de putere şi cei priceput îşi oţeteşte vlaga. (Proverbele 24:5)

Depuneţi cele mai mari eforturi, folosindu-vă întreaga putere! Impulsionaţi-vă cu cele mai puternice motive! Voi învăţaţi acum. Străduiţi-vă să mergeţi la rădăcina tuturor lucrurilor pe care le studiaţi! Niciodată nu vă puneţi ca ţintă altceva decât să deveniţi competenţi în problemele de care vă ocupaţi! Nu vă îngăduiţi să vă deprindeţi cu obiceiul de a fi superficiali şi neglijenţi în îndatoririle şi studiile voastre; căci obiceiurile acestea se vor întări şi nu veţi mai fi atunci capabili de altceva mai bun. În mod natural, mintea învaţă să se mulţumească cu ceea ce solicită puţină grijă şi efort şi cu ceva ieftin şi inferior. Există, dragi tineri şi tinere, profunzimi ale cunoaşterii pe care nu le-aţi pătruns niciodată cu mintea, dar voi sunteţi satisfăcuţi şi mândri cu realizările voastre superficiale. Dacă aţi şti mult mai mult decât ştiţi acum, v-aţi convinge atunci că ştiţi foarte puţin.

Dumnezeu cere din partea voastră eforturi intelectuale intense şi pline de zel, căci, cu fiecare efort hotărât, puterile vi se vor întări. Atunci, lucrarea voastră va fi întotdeauna agreabilă, pentru că veţi fi conştienţi că progresaţi. Fie vă veţi obişnui cu mişcări încete, nesigure şi şovăitoare, astfel încât lucrarea vieţii voastre nu va fi nici pe jumătate din ce ar putea fi, fie, cu ochii aţintiţi la Dumnezeu şi sufletul întărit prin rugăciune, veţi putea birui acea ruşinoasă tărăgăneală şi aversiunea faţă de muncă şi vă veţi antrena mintea să gândească rapid şi să depună eforturi intense la timpul potrivit. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1161-1162)

Dumnezeu i-a dat minţii omeneşti o mare putere: puterea de a arăta că omul a fost înzestrat de Creator cu capacitatea de a face o mare lucrare împotriva vrăjmaşului a toată neprihănirea, puterea de a arăta ce victorii pot fi obţinute în lupta împotriva răului. În dreptul celor care aduc la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru ei se vor rosti cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:23). (Letter 141,1902)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor