O inimă reînnoită aduce roade bune

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. (Matei 12:35)

Adevărata sfinţire îi uneşte pe credincioşi cu Hristos şi unul cu altul în legăturile unei gingaşe compasiuni. Această unire face să curgă continuu în inimă torentele bogate ale iubirii lui Hristos, care se revarsă mai departe spre ceilalţi, sub forma iubirii reciproce.

Calităţile pe care este esenţial să le avem cu toţii sunt cele care au marcat desăvârşirea caracterului lui Hristos: iubirea, răbdarea, altruismul şi bunătatea Sa. Aceste atribute se obţin prin acte de bunătate făcute dintr-o inimă bună. (…) Creştinii îi iubesc pe cei din jurul lor fiindcă aceştia sunt suflete preţioase pentru care Hristos a murit. Un creştin lipsit de dragoste este o contradicţie în termeni; nu poate exista aşa ceva; căci „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). (…) „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12). Acesta este rodul pe care trebuie să l-l înapoiem lui Dumnezeu. (Manuscript 133,1899)

Domnul ne va ajuta pe fiecare acolo unde avem cea mai mare nevoie de ajutor, în marea lucrare de înfrângere şi cucerire a eului. Legea bunătăţii să fie pe buzele voastre, şi uleiul harului – în inimile voastre! Aceasta va da rezultate extraordinare. Veţi fi calmi, înţelegători şi amabili. Aveţi nevoie de toate aceste trăsături de caracter. Duhul Sfânt trebuie să fie primit şi lăsat să acţioneze în caracterul vostru; atunci el va fi ca un foc sfânt, producând o mireasmă plăcută, ce se va înălţa la Dumnezeu nu de pe buze care condamnă, ci de pe buze care vindecă sufletele oamenilor. Înfăţişarea voastră va exprima chipul Divinităţii. (…) Dumnezeu cere ca fiecare suflet aflat în serviciul Său să îşi aprindă cădelniţa din cărbunii aprinşi ai focului sacru. Trebuie să opriţi cuvintele obişnuite, severe şi aspre care vă ies de pe buze atât de repede şi să-L lăsaţi pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin instrumentul omenesc. Privind la caracterul Domnului Hristos, vă veţi transforma şi veţi fi asemenea Lui. Numai harul Domnului poate să vă schimbe inima; atunci veţi reflecta chipul Domnului Isus. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea Lui: curaţi, sfinţi şi neîntinaţi. Noi trebuie să purtăm chipul divin. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1164)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor