Dumnezeu ne promite o inimă nouă, una de carne

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune in voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de came. (Ezechiel 36:26)

Tinerii se împiedică îndeosebi de această expresie: „o inimă nouă”. Nu ştiu ce înseamnă. Se aşteaptă să aibă loco schimbare specială a simţămintelor lor şi aceasta este ceea ce ei numesc convertire. Mulţi se poticnesc, spre ruina lor, de această eroare, neînţelegând ce înseamnă „a te naşte din nou”. (…) Când Domnul Isus vorbeşte despre o inimă nouă. El înţelege prin asta mintea, viaţa, întreaga fiinţă. A avea o inimă schimbată înseamnă a-ţi muta înclinaţiile minţii de la lume şi a le prinde strâns de Hristos. A avea o inimă nouă înseamnă a avea o minte nouă, scopuri noi, motive noi. Care este semnul unei inimi noi? O viaţă schimbată. Aceasta înseamnă să murim zilnic, în fiecare oră, faţă de egoism şi mândrie. (Youth’s instructor, 26 septembrie 1901)

Se va manifesta apoi un spirit de bunătate, dar nu din când în când, ci continuu. Va avea loc o schimbare categorică în atitudine, în comportament, în cuvinte şi acţiuni faţă de toţi cei cu care sunteţi, într-un fel sau altul, în legătură. Nu veţi amplifica defectele lor şi nu-i veţi pune într-o lumină nefavorabilă. Veţi acţiona în armonie cu Hristos. (…)

În loc să expuneţi şi să faceţi publice greşelile celorlalţi, veţi depune cele mai perseverente eforturi pentru a vindeca şi a lega rănile. (…) Un om cu un spirit aspru este lipsit de rafinament, grosolan; el nu este reînnoit; nu are o inimă de carne, ci o inimă tot atât de neimpresionabilă ca o piatră. Singura lui speranţă este aceea de a cădea pe Stâncă şi a fi zdrobit de ea. Domnul îi va trece pe toţi aceştia prin creuzet şi îi va încerca prin foc, aşa cum se încearcă aurul. Când îşi va vedea propriul chip reflectat în ei, atunci îi va scoate din încercări. (…) Religia lui Hristos trebuie să pună stăpânire pe întreaga fiinţă, să dea forţă, putere tuturor facultăţilor noastre, schimbând, curăţind şi purificând. Ea se manifestă neostentativ, fără cuvinte pompoase, ci într-o viaţă dreaptă şi neegoistă. (Letter 15,1895)

Numai puterea lui Dumnezeu poate transforma o inimă de piatră într-o inimă de carne. (Manuscript 95,1903)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor