Tăgăduirea de sine

lată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat. (Marcu 10:28)

Toţi au zilnic lecţii de învăţat în şcoala lui Hristos, precum şi o experienţă zilnică de câştigat, ca să-şi poată înţelege datoria de copii ai Săi.

Multe persoane cinstite, bine intenţionate, nu progresează deloc în vieţuirea creştină pentru că nu văd necesitatea de a învăţa mai mult şi în mod continuu de la Isus. Când s-au convertit, la început, s-au bucurat să-şi ocupe locul alături de Domnul. Un an mai târziu, ei dau aceeaşi mărturie. Nu există nicio dovadă a creşterii spirituale; încă sunt slabi, ca nişte copii. (…) Prima experienţă a unui nou-convertit este fericită şi plină de bucurie; dar vin încercările; trebuie să fie înfruntate problemele încâlcite ale vieţii; trăsăturile de caracter păcătoase, care nu au fost supuse şi ţinute sub control, se luptă pentru a câştiga supremaţia şi, foarte adesea, o obţin. Apoi vin pierderea încrederii şi a păcii şi neglijarea rugăciunii şi a studierii Scripturilor. Pentru că le lipsesc experienţa şi cunoştinţa pe care ar fi trebuit să le aibă, mulţi sunt biruiţi de Satana. Ei nu ştiu cum să recunoască ispitele lui sau cum să le reziste. (…)

Ai credinţă în Isus ca fiind ajutorul, sprijinul tău. Adu-ţi aminte că nu tu eşti acela care să-ţi alegi lucrare sau calea de urmat, ci trebuie să priveşti la Isus ca la Călăuza şi Modelul tău. Păstrează înaintea ta exemplul Său şi cere mereu ceea ce este plăcut înaintea Lui. Învaţă de la El lecţiile tăgăduirii de sine şi ale sacrificiului. (Youth’s Instructor, 5 decembrie 1883)

Veghează în fiecare clipă ca mintea ta să fie preocupată de Dumnezeu, în loc să se preocupe de îmbrăcăminte şi să îngăduie mândriei să locuiască în inima ta. Caută şi cultivă tăgăduirea de sine; fii sfânt; mintea ta să se ocupe de cele cereşti şi vorbirea ta să fie de asemenea cerească. (…) Aceia care Îl urmează pe Hristos vor alege partea suferinţei şi a tăgăduirii de sine şi vor avea aprobarea Sa aici şi… slava, nemurirea şi viaţa veşnică în împărăţia Sa. (Youth’s Instructor, mai 1854)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor