Simplitatea

Dar mă tem că, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. (2 Corinteni 11:3)

Acela care va păstra simplitatea în toate obiceiurile şi practicile sale, înfrânându-şi apetitul şi controlându-şi pasiunile, îşi va putea păstra puterile mintale viguroase, active, gata să priceapă imediat tot ce solicită gândirea sau acţiunea, agere în a discerne între ce este sfânt şi ce este nesfânt, gata să se angajeze în orice lucrare pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele omenirii. (Signs of the Times, 29 septembrie 1881)

Cei mici să fie educaţi într-o simplitate copilărească. Ei trebuie educaţi să fie mulţumiţi cu micile îndatoriri folositoare şi să se bucure de plăcerile şi experienţele potrivite vârstei lor. Copilăria corespunde firului verde din parabolă, iar firul verde are o frumuseţe deosebită în el însuşi. Copiii nu trebuie forţaţi la o maturizare precoce, ci, atâta timp cât este posibil, ei să păstreze prospeţimea şi drăgălăşenia primilor ani. Cu cât viaţa copilului este mai liniştită şi mai simplă – cu cât este mai liberă de emoţii artificiale şi mai în armonie cu natura – cu atât va fi mai favorabilă dezvoltării puterilor fizice, mintale şi spirituale.

Prin exemplul lor, părinţii trebuie să încurajeze formarea de obiceiuri simple şi să-i ţină cât mai departe pe copiii lor de ceea ce este artificial, îndreptându-i spre o viaţă naturală. Copiii cei mai atrăgători sunt cei care sunt cât mai naturali şi mai simpli. (Îndrumarea copilului, p. 139)

Cel mai mare învăţător pe care L-a cunoscut vreodată lumea a fost admirat pentru simplitatea Sa, deoarece El a prezentat adevărul divin în aşa fel, încât până şi copiii au putut să-i înţeleagă cuvintele şi, în acelaşi timp, a atras atenţia celor mai educaţi şi a celor mai profunzi gânditori ai lumii. Prin folosirea unor ilustraţii familiare, El a făcut ca adevărul să fie clar pentru mintea oamenilor obişnuiţi. În simplitate, El a semănat sămânţa adevărului Evangheliei în mintea şi în inima ascultătorilor Săi şi aceasta a răsărit şi a adus un seceriş pentru viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, mai 1893) Slava Sa (a lui Hristos) a stat în simplitatea Sa. (Sfaturipentru sănătate, p. 320)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor