Să ne împotrivim ispitei

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

Satana încă vine cu ispitele lui la fiii oamenilor. El foloseşte orice mijloc care-i stă la dispoziţie ca să se ascundă, să nu fie văzut, şi acesta este motivul pentru care mulţi sunt ignoranţi cu privire la cursele lui. Cu câteva zile în urmă am fost întrebată: „Crezi într-un diavol personal?” „Da, cred!” a fost răspunsul meu. „Ei bine”, s-a bucurat cel care mi-a pus întrebarea, „eu nu cred că există o astfel de fiinţă; gândurile şi impulsurile noastre rele, toate acestea sunt diavolul despre care noi nu ştim nimic!” „Dar”, am întrebat eu, „Cine sugerează aceste gânduri? De unde vin ele, dacă nu de la Satana?”…

Tot atât de sigur cum este că avem un Mântuitor personal este şi că avem un adversar personal, crud şi perfid, care ne urmăreşte întotdeauna pas cu pas şi complotează pentru a ne duce în rătăcire. Deghizat, el poate să lucreze cu un mare succes. Oriunde se cultivă părerea că el nu există, acolo el este cel mai activ. Când îi suspectăm cel mai puţin prezenţa, atunci el câştigă avantaj asupra noastră. Sunt alarmată când văd atât de mulţi tineri supunându-se puterii lui, în timp ce nici măcar nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Dacă ar vedea pericolul în care se află, atunci ei ar alerga la Hristos, refugiul păcătosului. (Youth’s Instructor, 21 noiembrie 1883)

Ţintiţi să fiţi elevi credincioşi în şcoala lui Hristos, învăţând zilnic să vă conformaţi viaţa după Modelul divin. Îndreptaţi-vă faţa spre cer şi strădu-iţi-vă să obţineţi premiul înaltei chemări pe care aţi primit-o în Hristos Isus. Alergaţi cu răbdare în alergarea creştină şi ridicaţi-vă mai presus de orice ispită care ar veni peste voi, oricât de dureroasă, de chinuitoare ar fi ea. Împotriviţi-vă Diavolului şi el va fugi de la vol. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi, dacă vreţi să faceţi primul pas spre în sus, veţi găsi mâna Lui întinsă ca să vă ajute. Depinde de fiecare dintre voi, în mod personal, dacă umblaţi în lumina Soarelui Neprihănirii sau în întunericul rătăcirii. Adevărul lui Dumnezeu poate fi o binecuvântare pentru voi doar dacă îngăduiţi influenţei Lui să vă curăţească şi să vă înnobileze sufletul. (Youth’s Instructor, 30 mai 1895)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video