Isus Hristos, Învățătorul trimis de cer

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” (Ioan 6:35)

Mintea este cel mai mare bun pe care-l avem, dar ea trebuie să fie educată prin studiu, prin meditaţie, prin învăţătura primită în şcoala lui Isus, cel mai bun şi cel mai veritabil Educator pe care L-a cunoscut lumea vreodată. (Review and Herald, 6 ianuarie 1885)

„Eu sunt Pâinea vieţii”. Autorul, Cel care hrăneşte şi susţine viaţa veşnică, spirituală. (…) Să mănânci trupul Său şi să bei sângele Său înseamnă să-L primeşti ca pe un învăţător trimis de cer. Credinţa în El este esenţială vieţii spirituale. Aceia care se hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu nu vor flămânzi niciodată, nu vor înseta niciodată şi nu vor dori niciodată un bine mai înalt sau mai mare. (Manuscript 81, 1906)

Cunoştinţa cea mai sigură şi cea mai înaltă se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. În simplitatea lui este elocvenţă. Sunt şi unii care prind cuvintele unoraşa-zişi oameni mari ai lumii şi cărora le place să reţină frazeologia lor ca pe ceva ce trebuie să respecte şi să preţuiască. Veţi auzi oameni care preamăresc fiinţe omeneşti, lăudându-i pe cei care sunt consideraţi mari în lumea aceasta. Făcând astfel, ei nu îl mai văd pe Hristos în Cuvânt. Pentru ei, El nu este totul în tot, Cel dintâi, Cel de pe urmă şi Cel mai bun în toate. Aceştia au nevoie să stea la picioarele lui Hristos şi să înveţe de la Cel a cărui cunoaştere corectă echivalează cu viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1898)

Biblia este ghidul nostru pe calea sigură care duce la viaţa veşnică. Dumnezeu a inspirat oameni care să scrie şi să ne prezinte adevărul atrăgător pe care, practicându-l, vom primi puterea morală de a ne număra printre cele mai înalt educate minţi. Mintea tuturor acelora care fac din Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor se va îmbogăţi. Cu mult mai mult decât orice alt studiu, acesta este de natură să dezvolte capacitatea de înţelegere şi să înzestreze fiecare facultate cu o nouă putere, cu o vigoare sporită. (…) El ne aduce într-o strânsă legătură cu cerul întreg, oferindu-ne înţelepciune, cunoştinţă şi înţelegere… Evanghelia este adaptată pentru a fi o hrană spirituală, pentru a satisface apetitul spiritual al omului. În orice situaţie, ea este exact lucrul de care omul are nevoie. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1898)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor