Toți cei împovărați de păcat sunt chemați să se înscrie în școala lui Hristos

Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Astăzi vocea plăcută şi dulce a harului ajunge la urechile tale. Astăzi invitaţia Cerului îţi este adresată. Chiar astăzi în ceruri totul spune: „Vino!” (Review and Herald, 17 august 1869)

Vino, căci toate lucrurile sunt gata acum! Toţi cei care vor, să vină şi să ia apa vieţii fără plată! Acum este timpul când trebuie să ne dorim o simplitate copilărească, să ne dorim să vedem îndepărtate complet din mândria, deşertăciunea şi nebunia. Noi trăim în perspectiva judecăţii. Oamenii, bărbaţi şi femei, deopotrivă, vor avea nevoie de o putere mai mare decât orice ajutor omenesc pe care s-ar putea sprijini. Ei trebuie să se sprijine pe braţul cel puternic al lui Iehova. Noi aşteptăm acea zi când faptele oamenilor vor fi cercetate şi testate; şi dorim să fiţi şi voi gata. Facem un apel la voi să părăsiţi mândria lumii, deşertăciunea şi nebunia vieţii. Isus vă iubeşte. Lui Isus îi este milă de vol. Ostile îngereşti au fost trimise să vă slujească. Şi acum, când întreg cerul este interesat de voi, veţi fi şi voi interesaţi de voi înşivă? (Review and Herald, 17 august 1869)

Unii oameni par a se teme să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, de parcă ar avea îndoieli şi bănuieli. Ei se roagă ca Domnul să îi înveţe şi, cu toate acestea, se tem să acorde credit Cuvântului garantat al lui Dumnezeu şi să creadă că au fost învăţaţi de El. Atâta timp cât venim în umilinţă la cerescul nostru Tată, cu un spirit dispus să se lase învăţat, doritor şi binevoitor să înveţe, de ce să ne îndoim că Dumnezeu îşi va aduce la îndeplinire făgăduinţele? (…) Când ai căutat să cunoşti voia Lui, partea ta în această acţiune cu Dumnezeu este acum aceea de a crede că vei fi condus, călăuzit şi binecuvântat în a împlini voia Sa. (…) Domnul Hristos este Acela care îşi călăuzeşte astăzi poporul, arătându-i unde şi cum să lucreze. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1155-1156)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video