Să nu ucidem

Să nu ucizi. (Exodul 20:13)

Toate actele de nedreptate care tind să scurteze viaţa, spiritul de ură și răzbunare sau cultivarea unei pasiuni care duce la acţiuni vătămătoare pentru alţii sau care ne face să le vrem răul („căci cine urăşte pe fratele iu rste un ucigaş”), o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau în suferinţă, orice satisfacere egoistă a poftelor, orice lipsire fără rost de cele un mare sau munca peste măsură, care tinde să distrugă sănătatea – toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt călcări ale poruncii a șasea. (Patriarhi şi profeţi, p. 308)

Unii îşi sacrifică obligaţiile fizice şi morale, gândind să găsească fericirea; aceştia îşi pierd atât sufletul, cât şi trupul. Alţii îşi caută fericirea în satisfacerea unui apetit nenatural, considerând că satisfacerea gusturilor este mai de dorit decât sănătatea şi viaţa. Mulţi acceptă să fie cuprinşi, înlănţuiţi de pasiuni senzuale şi îşi vor sacrifica puterile fizice, intelectuale și morale pentru satisfacerea plăcerii. Ei vor ajunge înainte de vreme în mormânt şi, în ziua judecăţii, vor fi acuzaţi de sinucidere. (Youth’s Instructor, aprilie 1872)

Spiritul urii şi al răzbunării îşi are originea în Satana şi acesta l-a făcut să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutreşte răutate sau lipsă de amabilitate nutreşte acelaşi gând şi rodul acestuia va fi moartea. În gândul de răzbunare se află fapta rea, aşa cum planta se află în sămânţă. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 89)

Legea lui Dumnezeu ia notă şi de gelozia, invidia, ura, răutatea, răzbunarea, plăcerile şi ambiţiile care răvăşesc sufletul, dar care nu au ajuns să fie exteriorizate, pentru că a lipsit doar ocazia, nicidecum voinţa. Şi aceste emoţii păcătoase vor fi puse la socoteală în ziua în care Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată (…) cu privire la tot ce este ascuns (Eclesiastul 12:14). (Signs of the Times, 10 ianuarie 1911)

Domnul Hristos este neprihănire, sfinţire şi răscumpărare pentru aceia care cred în El. (…) El ne pune înainte un exemplu desăvârşit de sfântă ascultare de Legea lui Dumnezeu. (Review and Herald, 4 februarie 1890)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor