Viața lungă făgăduită celor care își onorează părinții

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

Aceia care Îl urmează pe Hristos într-adevăr trebuie să-L lase să locuiască în inima lor şi să-L întroneze acolo ca suprem Conducător. Ei trebuie să reprezinte spiritul şi caracterul Său în familia lor şi să fie buni şi politicoşi cu aceia cu care vin în contact. Sunt mulţi copii care se laudă că ei cunosc adevărul, dar nu le dau părinţilor lor cinstea şi afecţiunea care li se cuvin, nu manifestă decât puţină iubire faţă de tatăl şi mama lor şi uită să-i onoreze, neîmplinindu-le dorinţele şi nevoile şi necăutând să le uşureze îngrijorările. Mulţi dintre cei care mărturisesc a fi creştini nu ştiu ce înseamnă „cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi, în consecinţă, nu vor putea să ştie câtuşi de puţin ce înseamnă „să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. Cel care cercetează inima ştie care este atitudinea ta faţă de părinţii tăi, fiindcă El cântăreşte caracterul moral în cântarul de aur al sanctuarului ceresc. O, mărturiseşte-ţi neglijenţa faţă de părinţii tăi şi nesupunerea faţă de porunca sfântă a lui Dumnezeu! (Youth’s Instructor, 22 iunie 1893)

Părinţii sunt îndreptăţiţi la o iubire şi un respect cum nu sunt datorate nimănui altcuiva. Dumnezeu însuşi, Cel care a aşezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredinţate grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieţii, părinţii să ţină locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptăţită a părinţilor săi respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere din partea copiilor nu numai să le dea respect, supunere şi ascultare părinţilor lor, ci şi să le acorde dragostea şi amabilitatea lor, să le uşureze poverile, să le apere prestigiul, să-i susţină şi să-i mângâie la bătrâneţe. (Patriarhi şi profeţi, p. 308)

Porunca a cincea este obligatorie pentru copii atâta vreme cât trăiesc, atât ei, cât şi părinţii lor. (Youth’s Instructor, septembrie 1873)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor