Noi trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” (Matei 22:37)

Acela care are inima plină de iubirea lui Dumnezeu va reflecta curăția și iubirea care există în Iehova şi pe care Hristos a reprezentat-o în lumea noastră. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inimă nu are nicio vrăjmăşie faţă de Legea lui Dumnezeu, ci ascultă de bunăvoie de toate poruncile Sale şi aceasta înseamnă creştinism. Acela care Îl iubeşte pe Dumnezeu mai mult decât orice, îi va iubi şi pe semenii săi, care îi aparţin Iul Dumnezeu pentru că El i-a creat, dar şi pentru că i-a răscumpărat. Iubirea este împlinirea Legii şi este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să asculte de poruncilor Sale. (…)

Legea lui Dumnezeu, care este sfinţenia desăvârşită, este singurul şi adevăratul standard al caracterului. Iubirea este exprimată prin ascultare și iubirea desăvârşită înlătură frica. Aceia care îl iubesc pe Dumnezeu au sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor şi aduc la îndeplinire lucrarea Lui. O, dacă toţi cei care spun că sunt creştini ar înţelege ce înseamnă practic să-L Iubeşti pe Dumnezeu! (…) Ei ar înţelege ceva despre sfinţenia Sa infinită, iccunoscând că El este foarte înalt şi poalele mantiei Sale de slavă umplu templul. Ei vor avea atunci o puternică influenţă asupra vieţii şi caracterului celor din jurul lor, influenţă care va lucra în mijlocul masei de oameni asemenea aluatului, transformându-i prin puterea lui Isus Hristos. Conectaţi la Izvorul puterii, ei nu vor pierde niciodată influenţa lor vitală, ci vor creşte întotdeauna în eficienţă. (Youth’s Instructor, 26 iulie 1894)

Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, marcând fiecare faptă, cuvânt, fiecare gând. Dacă vom căuta să menţinem o astfel de consacrare, prin puterea lui Hristos, atunci vom avea zilnic comuniune cu Dumnezeu. (…) Principiile Legii lui Dumnezeu vor locui în inimă şi vor controla acţiunile. Atunci, pentru noi va fi tot atât de natural să căutăm curăţia şi sfinţenia, să ne ferim de spiritul şi exemplul lumii şi să căutăm să fim de folos tuturor celor din jurul nostru precum este pentru îngerii slavei să aducă la îndeplinire lucrarea iubirii încredinţată lor. (Review and Herald, 23 octombrie 1888)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor