Hristos a vestit o lege mare și minunată

Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată.(Isaia 42:21)

Legea guvernării lui Dumnezeu avea să fie preamărită prin moartea Fiului lui Dumnezeu, a singurului născut din Tatăl. Hristos a purtat vinovăţia păcatelor lumii. Vrednicia noastră se află numai în întruparea şi moartea Fiului lui Dumnezeu. El a putut să sufere pentru că a fost susţinut de Divinitate. El a putut îndura pentru că a fost fără nicio pată de necredincioşie sau păcat. Hristos a triumfat în locul omului, luând astfel asupra Lui dreptatea pedepsei. El le-a asigurat astfel oamenilor viaţa veşnică, în timp ce a înălţat Legea şi a făcut-o slăvită. (Youth’s Instructor, 4 august 1898)

Fiecare suflet se află sub obligaţia de a păşi pe urmele lui Hristos, marele exemplu al familiei omeneşti. El a spus: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Fariseii gândeau că El căuta să minimalizeze cerinţele Legii lui Dumnezeu, dar vocea Sa răsuna în urechile lor, spunând: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se împlinească toate lucrurile” (Matei 5:17,18).

Domnul Hristos a venit să vestească o Lege mare şi minunată. El a venit să înalţe vechea poruncă pe care o aveam de la început. Apoi avem nevoie de Lege şi profeţi. Avem nevoie de Vechiul Testament care să ne aducă de-a lungul timpului până la Noul Testament, care nu ia locul Vechiului Testament, ci ne descoperă în mod mult mai clar planul de mântuire, dând importanţă întregului sistem al jertfelor şi darurilor şi Cuvântului pe care-L avem de la început. Ascultarea desăvârşită este plăcerea, bucuria fiecărui suflet şi ascultarea de voinţa expresă a lui Dumnezeu te va face una cu Hristos (…). Despre El este scris: „lată-Mă că vin! în sulul cărţii este scris despre Mine. Vreau (în engl.: îmi place) să fac voia Ta, Dumnezeule, şi Legea Ta este în fundul inimii Mele” (Psalmii 40:7,8). (Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor