Suntem asigurați de viața veșnică

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Apocalipsa 22:14)

Sentimentele iubitorului de plăceri se îndepărtează de lucrurile cerești şi se îndreaptă spre cele pământeşti. Aceasta subordonează gloria veşnică intereselor acaparatoare ale vremii. În dorinţa sa de a avea bogăţii pământeşti, pierde din vedere comoara cerului. Cerinţele vieţii viitoare sunt desconsiderate, iar interesele acestei vieţi preiau stăpânirea.

Domnul Hristos aduce în atenţie o lume mai nobilă. El prezintă avantajele cetăţeniei în cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. El ne poartă până în pragul infinitului şi ne arată strălucirea Iul, declarând că acestea sunt la îndemâna tuturor acelora care vor trăi în armonie cu Legea lui Dumnezeu. Prin ascultarea de legile lui Iehova, familia omenească poate deveni unită şi fericită în cetatea lui Dumnezeu, dar nu este niciun loc pentru aceia care nu au nicio consideraţie pentru voinţa lui Dumnezeu. Toţi aceia care vor dori, vor putea câştiga viaţa veşnică numai acceptând Legea lui Dumnezeu ca ghid în această viaţă, în loc de a căuta să urmeze propriile legi. (…) Acelora care vor trăi o viaţă în armonie cu Tatăl, Domnul Hristos le va împărtăşi virtuţile vieţii Sale. (Manuscript 49, 1907)

Gândiţi cumva că păstrătorii poruncilor vor fi supăraţi şi că vor plânge atunci când porţile de mărgăritar ale cetăţii de aur a lui Dumnezeu se vor deschide, iar ei vor fi invitaţi şi primiţi în cetate? Nu, nicidecum. Atunci ei se vor bucura, pentru că ei nu sunt sub robia Legii, ei au respectat Legea lui Dumnezeu, de aceea sunt liberi faţă de ea. Ei vor avea drept la pomul vieţii, la frunzele lui vindecătoare. (Review and Herald, 10 iunie 1852)

Dumnezeul cerului a rostit o binecuvântare asupra acelora care păzesc poruncile lui Dumnezeu. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1104)

Acela care a fost credincios „în puţine lucruri” pe pământ va fi făcut conducător peste „multe lucruri” în lumea eternă a slavei. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1900)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor