Legea este adevăr și neprihănire

Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul. (Psalmii 119:142)

Dumnezeu a trimis adevărul în lumea noastră într-o frumuseţe, slavă şl desăvârşire fără echivoc şi l-a pus în contrast cu rătăcirea. Nici oamenii şi nici demonii n-au găsit vreun defect, vreun păcat sau vreo pată în caracterul Domnului Hristos, dar descoperirea adevăratei Lumini, care luminează pe orice om venit în lume, pune întunericul într-un astfel de contrast, însă oamenii nu vor primi lumina. (…) Nu există o vrăjmăşie naturală între îngerii răi şi oamenii răi – şi unii, şi alţii sunt răi pentru că au călcat Legea lui Dumnezeu şi răul se coalizează întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Oamenii căzuţi în păcat şi îngerii căzuţi intră într-o disperată legătură de tovărăşie. (…)

Curăţia şi sfinţenia caracterului Domnului Hristos stârnesc cele mai rele pasiuni ale inimii omeneşti. (…) Ascultarea Sa desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu a fost o mustrare continuă pentru o generaţie senzuală şi stricată. Caracterul Său fără pată împrăştie lumină în mijlocul întunecimii morale din lume. (…)

Aceia care devin fii şi fiice ale lui Dumnezeu nu pot evita venirea în conflict cu ostile de apostaţi. (…) Prin meritele Răscumpărătorului, Dumnezeu acceptă eforturile omului păcătos de a păzi Legea Sa, Lege care este sfântă, dreaptă şi bună.

Aceia care se unesc într-adevăr cu Hristos vor fi găsiţi făcând aceeaşi lucrare pe care a făcut-o El în timp ce Se afla aici, pe pământ. Ei vor fi găsiţi preamărind Legea şi cinstind-o. (…) Când apărătorii adevărului arată eficienţa adevărului în viaţa şi caracterul lor, se dă o lovitură împărăţiei lui Satana. (Youth’s Instructor, 11 octombrie 1894)

Caracterul lui Dumnezeu este neprihănire şi adevăr şi aceasta este şi natura Legii Sale. Psalmistul spune: „Legea Ta este adevărul. Toate poruncile Tale sunt neprihănire” (Psalmii 119:142,172). O astfel de Lege, fiind expresia Fiinţei şi a voinţei lui Dumnezeu, trebuie să dureze tot atât cât Autorul ei. (Tragedia veacurilor, p. 467)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor