Legea lui Dumnezeu este desăvârșită

Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul. (Psalmii 19:7)

Legile pe care Dumnezeu i le-a dat poporului Său pe vremuri erau m.il înţelepte, mai bune şi mai umane decât ale celor mai civilizate naţiuni de pe pământ. Legile naţiunilor poartă urmele slăbiciunilor şi pasiunilor Inimilor nerenăscute, dar Legea lui Dumnezeu poartă în sine pecetea Divinităţii. (Patriarhi şi profeţi, p. 465)

Psalmistul spune: „Legea Domnului este desăvârşită.” Cât de minunată este Legea lui Iehova în simplitatea ei, în profunzimea şi în desăvârşirea ei! I a este atât de scurtă, încât putem cu uşurinţă să memorăm fiecare porun-iă, şi totuşi atât de mult cuprinzătoare, încât să exprime întreaga voinţă a lui Dumnezeu şi să nu lase să treacă neobservate nu doar faptele care se văd, ci şi gândurile şi intenţiile, dorinţele şi sentimentele inimii. Legile omeneşti nu pot face acest lucru. Ele nu pot să se ocupe decât de faptele care se văd. Un om poate să calce Legea, şi totuşi să-şi ascundă fărădelegile de ochii semenilor; el poate fi criminal, hoţ sau desfrânat, dar, atâta vreme cât nu este descoperit, legea nu-l poate condamna ca vinovat. (…)

Legea lui Dumnezeu este simplă şi uşor de înţeles. Dacă fiii oamenilor vor asculta de această Lege după cele mai bune capacităţi ale lor, ei vor căpăta vigoare mintală şi putere de discernământ, pentru a înţelege şi mai bine scopurile şi planurile lui Dumnezeu. Înaintarea aceasta va fi continuă nu numai în viaţa aceasta, ci şi în timpul veacurilor nesfârşite ale veşniciei, pentru că, oricât de departe s-ar înainta în cunoaşterea înţelepciunii şi puterii lui Dumnezeu, va fi întotdeauna un infinit înainte, dincolo de cele cunoscute până atunci. (Signs of the Times, 10 ianuarie 1911)

Deoarece „Legea Domnului este desăvârşită”, orice abatere de la ea este păcat. (Hristos, Lumina Lumii/Viaţa lui Iisus, p. 308)

Ascultarea era singura condiţie pe baza căreia Israelul din vechime urma să primească împlinirea făgăduinţelor care îl făceau cel mai favorizat popor al lui Dumnezeu şi ascultarea de această Lege va aduce astăzi binecuvântări la fel de mari atât indivizilor, cât şi naţiunilor, cum i-ar fi adus poporului evreu. (Signs of the Times, 10 ianuarie 1911)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor