Ei le slujesc moștenitorilor mântuirii

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:14)

Dumnezeu are îngeri a căror lucrare este în întregime aceea de a-i atrage pe cei care vor fi moştenitori ai mântuirii. (…) Lucrarea îngerilor este aceea de a ţine la distanţă puterile lui Satana. (Manuscript 17,1893) Lucrarea acestor fiinţe cereşti este aceea de a-i pregăti pe locuitorii acestei lumi să devină copii ai lui Dumnezeu, curaţi, sfinţi şi nepătaţi. Dar oamenii, deşi mărturisesc a fi urmaşi ai Domnului Hristos, nu se aşază pe poziţia în care pot înţelege această slujire, făcând astfel foarte dificilă lucrarea solilor cereşti. Îngerii care văd mereu faţa Tatălui din ceruri ar prefera să rămână aproape, lângă Dumnezeu, în atmosfera curată şi sfântă a cerului; dar trebuie făcută o lucrare, lucrarea de a aduce această atmosferă cerească în sufletele celor ispitiţi şi încercaţi, pentru ca Satana să nu-i descalifice pentru locul pe care Domnul doreşte ca ei să-l ocupe în curţile cereşti. Domniile şi puterile din locurile cereşti se unesc cu aceşti îngeri în lucrarea lor, în favoarea acelora care vor moşteni mântuirea. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

Îngerii care doresc să facă ceea ce voi nu puteţi face pentru voi înşivă aşteaptă să conlucreze cu voi. Ei aşteaptă ca voi să răspundeţi chemării Domnului Hristos. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi unii de alţii! Prin dorinţa voastră, prin rugăciune tăcută, rezistând influenţelor satanice, voi vă puneţi voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu. Dacă ai această dorinţă de a rezista celui rău şi te rogi în mod sincer: „Nu mă lăsa să cad în ispită!”, vei avea puterea de care ai nevoie pentru ziua aceea. Este lucrarea îngerilor cereşti aceea de a fi aproape de cei încercaţi, de cei suferinzi, de cei ispitiţi. Ei lucrează mult şi neobosit pentru a-i salva pe cei pentru care Domnul Hristos Şi-a dat viaţa. Atunci când apreciază avantajele oferite, ajutorul pe care Cerul li-l pune la dispoziţie, oamenii răspund lucrării Duhului Sfânt în favoarea lor şi, când ei îşi pun voinţa de partea voinţei Domnului Hristos, îngerii duc vestea aceasta în ceruri. (…) Faptul acesta produce o mare bucurie oştilor cereşti. (Review and Herald, 4 iulie 1899)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor