Nenumărați îngeri sunt gata să ne ajute

M-am uitat şi, împrejurul scaunului de domnie, in jurul făpturilor vii şi in jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. (Apocalipsa 5:11)

Când S-a înălţat la Tatăl, Domnul Hristos nu i-a lăsat pe urmaşii Săi fără ajutor. Duhul Sfânt, ca reprezentant al Său, şi îngerii cerului, ca duhuri slujitoare, sunt trimişi să-i ajute pe aceia care, în ciuda multor dificultăţi, duc lupta cea bună a credinţei. Nu uita niciodată că Domnul Isus este ajutorul tău. Nimeni nu înţelege mai bine decât El particularităţile caracterului tău. El veghează asupra ta şi, dacă eşti dispus să fii călăuzit de El, atunci El va răspândi în jurul tău influenţe bune care să te facă în stare să împlineşti toată voia Sa cu privire la tine. (Solii către tineret, p. 17)

În aparenţă, nimic nu este mai fără speranţă şi totuşi mai de neînvins decât sufletul care-şi simte nimicnicia şi se sprijină în totul pe meritele Mântuitorului. Dumnezeu va trimite îngeri din cer în ajutorul unui astfel de suflet, pentru a nu-l lăsa să fie biruit. (Mărturii, vol. 7, p. 17)

Îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, care, radiind de strălucirea luminii ce se revarsă continuu din prezenţa Sa, zboară iute, ca gândul, ca să aducă la îndeplinire voinţa Sa. (Patriarhi şi profeţi, p. 34)

Îngerii sunt întotdeauna prezenţi acolo unde este nevoie mai mare de prezenţa lor; ei sunt cu cei care au de dus lupta cea mai grea cu eul şi ale căror situaţii sunt cele mai descurajatoare. (Viaţa lui Iisus, p. 440)

Tot astfel au fost îngerii în apropierea urmaşilor credincioşi ai lui Hristos din toate timpurile. Vasta confederaţie a răului îi atacă pe toţi aceia care vor să biruiască, dar Hristos doreşte ca noi să privim la lucrurile care nu se văd, la ostile cereşti care stau de strajă în jurul acelora care îl iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată scăpa. Din câte pericole văzute şi nevăzute am fost noi scăpaţi prin mijlocirea îngerilor nu vom şti niciodată decât atunci când, în lumina veşniciei, vom vedea providenţa lui Dumnezeu! Atunci vom afla că întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici, de jos, şi că trimişii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi de zi paşii noştri. (Viaţa lui Iisus, p. 240)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video