El le vorbește acelora care ascultă

Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. (Apocalipsa 2:29)

Cum poate omul să fie o copie a Domnului Isus Hristos este peste puterea noastră de înţelegere. Dar Duhul Sfânt poate să întărească puterea noastră spirituală de a vedea, făcându-ne în stare să vedem ceea ce ochii noştri naturali nu pot vedea, să auzim ceea ce urechile noastre nu pot auzi, să înţelegem ceea ce mintea noastră nu poate înţelege. Prin Duhul care cercetează toate lucrurile, chiar şi lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, ne-au fost descoperite adevăruri preţioase, adevăruri care nu pot fi descrise prin scris sau vorbire. (Letter 49,1896)

În toţi cei care se vor supune Duhului Sfânt, va fi sădit un nou principiu de viaţă, în oameni va fi refăcut chipul lui Dumnezeu care a fost pierdut prin păcat.

Dar omul nu se poate transforma singur prin exercitarea voinţei proprii. El nu are nicio putere de a realiza această transformare. Înainte ca plămădeala să suporte modificarea dorită, trebuie să fie pus în ea aluatul – ceva care provine cu totul din exteriorul ei. Tot astfel, înainte de a fi pregătit pentru împărăţia slavei, păcătosul trebuie să primească harul lui Dumnezeu. Nici toată educaţia şi cultura pe care le poate oferi lumea nu vor reuşi să transforme un copil decăzut al păcatului într-un copil al cerului. Energia regeneratoare şi înnoitoare trebuie să vină din partea lui Dumnezeu. Schimbarea poate fi realizată doar prin Duhul Sfânt. Toţi cei care doresc să fie mântuiţi, indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci, din clasa de jos sau din înalta societate, trebuie să se supună acţiunii acestei puteri. (Parabolele Domnului Hristos, p. 96-97)

Fiecare inimă la care au ajuns razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii va demonstra lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vorbire, în minte şi caracter. Maşinăria va merge ca şi când ar fi unsă şi mânuită de o mână de maestru. Vor fi mai puţine fricţiuni atunci când spiritul lucrătorilor primeşte uleiul din cele două ramuri ale măslinului. Influenţa sfântă va fi împărţită şi altora în cuvinte de bunătate, blândeţe, iubire şi încurajare. (Mărturii, vol. 7, p. 195-196)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor