El împarte roadele duhului

Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. (Efeseni 5:9)

Să considerăm oare că suntem capabili să ne modelăm singuri viaţa şi caracterul pentru a intra prin porţile slavei? Noi nu putem face acest lucru, în fiecare moment suntem dependenţi de Duhul lui Dumnezeu, de care avem nevoie ca să lucreze asupra noastră şi asupra copiilor noştri.

Dacă părinţii vor vedea o stare de lucruri neobişnuită în familia lor, să se consacre fără rezerve lui Dumnezeu şi Domnul va găsi căi şi mijloace prin care să poată avea loc o schimbare în căminele lor. (Îndrumarea copilului, p. 172)

Răscumpărătorul vostru milostiv veghează plin de iubire şi simpatie asupra voastră, gata să vă asculte rugăciunile şi să vă dea ajutorul de care aveţi nevoie în viaţa voastră. Iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioşia şi facerea de bine sunt elemente ale caracterului creştin. Aceste preţioase şi nemeritate dovezi ale iubirii divine sunt roade ale Duhului Sfânt. Ele sunt coroana şi scutul creştinului. (…) Nimic altceva nu poate da o mai mare mulţumire şi satisfacţie. (Signs of the Times, 29 noiembrie 1877)

Pe măsură ce vei primi Spiritul lui Hristos…, vei creşte şi vei fi roditor. Roadele Duhului se vor dezvolta în caracterul tău. Credinţa ta va creşte, convingerile tale vor deveni tot mai profunde, iubirea ta va fi făcută desăvârşită. Vei reflecta din ce în ce mai mult asemănarea cu Hristos în tot ce este curat, nobil şi vrednic de iubit.

Aceste roade nu vor putea pieri niciodată, ci vor produce un seceriş asemenea lor pentru viaţa veşnică.

„Când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerişul.” Domnul Hristos aşteaptă cu o dorinţă nerăbdătoare manifestarea caracterului şi a vieţii Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârşit în cei ce sunt poporul Său, El va veni El va veni să-i ia la Sine pentru că sunt ai Săi. (Parabolele Domnului Hristos, p. 69)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor