El ne călăuzește în tot adevărul

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii spre ţintă. Calea noastră, oricât de aspră ar fi, este trasată pentru noi de Dumnezeu. Pe această cale trebuie să umblăm. (Manuscript 42,1901)

Domnul Hristos a asigurat totul pentru ca biserica Lui să fie un corp transformat, iluminat de lumina cerului, având slava lui Emanuel. Planul Lui este ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi de pace. Pentru acela care, lăsându-şi deoparte eul, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii şi care duce o viaţă de deplină consacrare faţă de Dumnezeu, capacitatea de a fi de folos nu are limite. (…)

Făgăduinţa Duhului ne aparţine şi nouă, astăzi, la fel de real cum le-a aparţinut primilor ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi femei cu putere de sus tot aşa cum i-a înzestrat în Ziua Cincizecimii pe cei care au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Său şi harul Său sunt pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi care îl cred pe El pe cuvânt. (Mărturii, vol. 8, p. 19-20)

Învaţă-i pe copiii tăi că este privilegiul lor să primească zilnic botezul cu Duhul Sfânt. (Îndrumarea copilului, p. 69-70)

Aceia care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi şi de neclintit, liberi de extravaganţe în gândire, cuvânt şi faptă. În mijlocul confuziei învăţăturilor înşelătoare, Duhul lui Dumnezeu va fi un ghid şi un scut pentru aceia care nu s-au împotrivit dovezilor adevărului şi va reduce la tăcere orice altă voce în afară de vocea Aceluia care este adevărul. (SlujitoriiEvangheliei, p. 289)

O influenţă sfântă se va răspândi în lume de la aceia care sunt sfinţiţi prin adevăr. (…) Duhul Sfânt va lucra asupra inimilor omeneşti, luând lucrurile lui Dumnezeu şi descoperindu-li-le oamenilor. (Mărturii, vol. 9, p. 40)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor