Fiii lui Dumnezeu sunt conduși de El

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.(Romani 8:14)

Duhul Sfânt este o persoană, pentru că El mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când este făcută această mărturisire, ea poartă în sine propria dovadă. Atunci noi credem şi suntem siguri că suntem copii ai iui Dumnezeu. (Evanghelizare, p. 616)

Domnul are plinătatea harului, pe care să-l reverse asupra fiecăruia dintre cei care vor primi darul ceresc. În măsura în care instrumentul uman va dori în mod serios transformarea, Duhul Sfânt va aduce în slujba Domnului Hristos capacităţile pe care le-a dat Dumnezeu, va modela şi va forma instrumentul uman în armonie cu Modelul divin. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

Aceia care consimt să fie conduşi de Duhul lui Dumnezeu vor fi iluminaţi şi sfinţiţi. Ei vor ajunge să înţeleagă cât de urât este păcatul, dar şi frumuseţea sfinţeniei. Ei vor considera ca o mare onoare să fie numiţi fii ai lui Dumnezeu, ştiind că sunt cu totul nevrednici să fie asociaţi cu Hristos, singurul Fiu născut din Tatăl. Domnul Hristos a luat asupra Sa natura noastră omenească, ca să ne poată asocia cu Sine. El a suferit în trup (…), ca să poată aduce mulţi fii şi fiice la Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1892)

Duhul este Acela care face ca în minţile întunecate să strălucească razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. El face ca inimile oamenilor să ardă înăuntrul lor de această trezire la înţelegerea adevărurilor veşnice. El prezintă înaintea minţii marele standard al neprihănirii şi convinge de păcat. El inspiră credinţă în Acela care este singurul în stare să ne mântuiască de păcate; El lucrează la transformarea caracterului nostru, retrăgând afecţiunea oamenilor de la lucrurile vremelnice şi pieritoare şi fixând-o asupra moştenirii veşnice. Duhul îi creează din nou, îi curăţeşte şi îi sfinţeşte pe oameni, făcându-i să fie potriviţi să devină membri ai familiei regale, copii ai împăratului ceresc. (Slujitorii Evangheliei, p. 286-287)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor