Credința în El înseamnă viața veșnică

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică. (Ioan 3:36)

Când sufletul I se predă lui Hristos, o putere nouă ia în stăpânire inima înnoită. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodată pentru el însuşi. Este o lucrare supranaturală care aduce un element supranatural în natura omenească. Sufletul care I s-a predat lui Hristos devine o fortăreaţă a Sa, pe care El o păstrează într-o lume răzvrătită. El vrea ca nicio altă autoritate să nu fie recunoscută acolo, decât a Sa. Un suflet luat în stăpânire de puterile cereşti nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. (Viaţa lui Iisus, p. 312)

Hristos este gata să ne dea întreaga putere a cerului. El cunoaşte fiecare ispită care vine asupra omului, precum şi capacităţile fiecăruia. El cântăreşte tăria omului. El vede prezentul şi viitorul şi prezintă înaintea minţii obligaţia căreia trebuie să i se facă faţă şi ne cere să nu îngăduim ca lucrurile obişnuite, pământeşti, să fie atât de captivante, încât cele veşnice să fie pierdute din vedere. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

Darurile harului Său prin Hristos sunt oferite în mod liber tuturor. Nu există predestinaţie, ci omul poate pieri numai prin hotărârea lui. În Cuvântul Său, Dumnezeu a prezentat condiţiile prin care fiecare suflet poate fi ales pentru viaţa veşnică, şi anume ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos. Dumnezeu a ales un caracter în armonie cu Legea Sa, iar toţi aceia care vor atinge standardul cerut de El vor avea intrare în împărăţia slavei. Hristos însuşi a zis: „Cine crede în Fiul are viaţă veşnică” (Ioan 3:36). (Patriarhi şi profeţi, p. 207)

Ce poziţie înaltă! Să fii identificat cu Acela în care este concentrată întreaga desăvârşire, care este într-adevăr Maiestatea cerului, dar care ne iubeşte, deşi căzuţi, atât de mult, încât cuvintele nu o pot reda! Din iubire pentru noi. El a lăsat la o parte mantia Sa regală, a coborât de pe tronul cerului şi, plin de condescendenţă, Şi-a îmbrăcat divinitatea în natura umană şi a devenit asemenea unuia dintre noi, în afară de păcat, pentru ca viaţa şi caracterul Său să poată fi un model pe care să-L urmeze toţi, ca să poată avea darul preţios al vieţii veşnice. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1886)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor