El este expresia chipului Tatălui

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte. (Evrei 1:3)

Cine este Hristos? El este singurul Fiu născut al viului Dumnezeu. Pentru Tatăl, El este asemenea unui cuvânt ce exprimă gândul, ca un gând care se face auzit. Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Hristos i-a spus lui Filip: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Cuvintele Sale erau ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul Hristos era întipărirea lui Dumnezeu, strălucirea slavei Sale, expresia chipului persoanei Sale. (Youth’s Instructor, 28 iunie 1894)

Dumnezeu S-a descoperit ca fiinţă personală în Fiul Său. Isus, strălucirea slavei Tatălui şi „întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3), a fost pe pământ în chip de om. El a venit în lumea noastră ca Mântuitor personal. Şi S-a înălţat la cer ca Mântuitor personal. Ca Mântuitor personal mijloceşte în curţile cereşti. Înaintea tronului lui Dumnezeu, slujeşte în favoarea noastră „cineva care semăna cu Fiul omului” (Apocalipsa 1:13).

Hristos, Lumina lumii, Şi-a acoperit splendoarea strălucitoare a divinităţii şi a venit să trăiască între oameni ca om, pentru ca ei să-L poată cunoaşte pe Creatorul lor fără să fie nimiciţi. (…) Domnul Hristos a venit să-i înveţe pe oameni ceea ce doreşte Dumnezeu ca ei să ştie. În cerurile înalte, pe pământ, în apele întinse ale oceanului, noi vedem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Toate lucrurile create dau mărturie despre puterea Sa, despre înţelepciunea şi iubirea Sa. Dar de la stele, de la ocean sau de la cascade nu putem să cunoaştem personalitatea lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în Hristos. (Mărturii, vol. 8, p. 265)

Blând, plin de compasiune, milostiv, întotdeauna atent faţă de alţii, El a reprezentat caracterul lui Dumnezeu şi a fost întotdeauna angajat în slujirea lui Dumnezeu şi a omului. (…)

Dumnezeu doreşte ca urmaşii Săi să fie aşa cum a fost Domnul Hristos în natura Sa umană. Prin puterea Sa, noi trebuie să trăim o viaţă la fel de curată şi de nobilă ca viaţa pe care a trăit-o Mântuitorul. (Mărturii, vol. 8, p. 286-289)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor