Domnul este lângă toți cei ce-L caută

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmii 145:18)

Dumnezeu este bucuros atunci când ne ţinem ochii îndreptaţi spre Soarele Neprihănirii. (…) Când suntem în necaz şi apăsaţi de îngrijorări. Domnul este aproape şi ne îndeamnă să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui, pentru că El Se îngrijeşte de noi. (…) El este alături de toţi copiii Săi în întristările lor. În timp de primejdii, El este refugiul lor. În necazuri, El le oferă bucurie şi mângâiere. Să-l întoarcem oare spatele Răscumpărătorului nostru. Izvorul apelor vii, pentru a ne săpa nişte puţuri crăpate, care nu pot ţine apă? Când pericolul se apropie, să căutăm oare ajutor la aceia care sunt la fel de slabi ca şi noi sau să fugim la El, care este destul de puternic pentru a ne mântui? Braţele Sale sunt larg deschise şi El ne adresează invitaţia plină de har: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

Nu manifestarea marii şi temutei Sale maiestăţi şi a puterii Sale neegalate ne va lăsa fără scuze, dacă refuzăm să-L iubim şi să ascultăm de El, ci iubirea, compasiunea, răbdarea şi îndelunga răbdare pe care le dă pe faţă şi care vor da mărturie împotriva acelora care nu-l aduc prin viaţa lor o slujire liber consimţită. Aceia care se întorc la Dumnezeu cu toată inima, sufletul şi mintea lor vor găsi în El o siguranţă liniştită. (…)

El ştie exact de ce avem nevoie, ştie exact cât putem duce şi ne va da harul de a îndura fiecare încercare pe care o aduce asupra noastră. Rugăciunea mea permanentă este pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu. (Manuscript 20,1892)

S-au luat măsuri ca să putem face faţă nevoilor naturii noastre spirituale şi morale. (…) Lumina şi nemurirea sunt aduse la lumină prin Isus Hris-tos. Isus a spus că a pus înaintea noastră o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide. Uşa deschisă este înaintea noastră şi, prin harul lui Hristos, razele milostive ale luminii se revarsă prin porţile întredeschise. (Youth’s Instructor, 14 decembrie 1893)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor