Amestecarea lui Belșațar

Cântărit, înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor! Daniel 5:27

Tatăl nostru ceresc este un Dumnezeu iertător şi iubitor, dar, prin propria noastră neglijenţă şi indiferenţă, ne putem pierde moştenirea cea veşnică. Regele Belşaţar ştia multe despre Dumnezeul cerurilor. Predecesorul său, regele Nebucadneţar, împărtăşise cu poporul lui faptele minunate şi puternice ale Dumnezeului lui Iacov, descriind cum Acesta a intervenit în propria lui viaţă. Mama şi bunica lui Belşaţar au încercat să-l îndrume. Dar el a ales un stil de viaţă care Îl ignora pe Dumnezeul cerurilor.

În timpul unui chef, Belşaţar a cerut ca vasele sacre ale Templului cel sfânt al lui Dumnezeu să fie aduse la ospăţ şi şi-a bătut joc de Dumnezeu, folosindu-le. Belşaţar s-a amestecat în folosirea lucrurilor sfinte, şi, conform cuvintelor scrise de îngerul Domnului pe peretele sălii de ospăţ, Belşaţar a fost găsit prea uşor. Regatul lui va fi luat de la el chiar în noaptea aceea (versetul 30).

Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că noi nu trebuie să umblăm cu lucrurile sfinte. Fiii lui Aaron au murit, pentru că au adus foc străin înaintea Domnului (Numeri 3,4); Uza a pierit, pentru că s-a aventurat să atingă chivotul legământului (2 Samuel 6,6.7); chiar cei 70 de oameni din Bet-Şemeş au fost loviţi cu moartea, pentru că s-au uitat în chivot (1 Samuel 6,19). Dacă noi, ca şi Belşaţar, Nadab şi Uza, ne amestecăm să umblăm cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, vom fi găsiţi prea uşori.

Un stil de viaţă care sporeşte riscul bolii şi al morţii este un stil de viaţă care îşi bate joc de Dumnezeu – Creatorul, pentru că se amestecă în lucrurile sfinte. De aceea, consumarea de mâncăruri bogate şi grase, de băuturi cu cofeină, lipsa de exerciţiu fizic şi „arderea lumânării la ambele capete” (lipsa odihnei) este amestecare în lucrurile sfinte! Continuând cu astfel de practici vătămătoare, arătăm lipsă de respect pentru ceea ce Dumnezeu consideră sfânt (1 Corinteni 3:16). Pentru a da onoare şi slavă lui Dumnezeu, trebuie să tratăm cu respect lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Noi facem aceasta prin ceea ce mâncăm, bem sau cu orice lucru pe care îl facem (1 Corinteni 10:31).

Este ceva în stilul tău de viaţă care poate îndrepta acul în direcţia lucrurilor păcătoase mai repede decât în direcţia celor sfinte?

Dennis Blum

Jan Kuzma
Jan Kuzma
Pășește către o viață abundentă, cu un nivel optim al sănătății fizice și spirituale, alături de Jan Kuzma și alții, în cartea „Dacă vrei să trăiești”, apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video