Devoțional Seara

FACILITATE

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. 1 Ioan 5:3 Despre păzirea poruncilor se pot spune multe lucruri și pro, și contra. Pasajul pe care l-am citat mai sus nu este singurul...

ECHIVALENȚĂ

Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și...

DAR

Nu fi nepăsător cu darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 1 Timotei 4:14 Darul despre care vorbește Pavel este întregul complex de înzestrări înnăscute și dobândite prin...

DANS

Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri…El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat...

CALEA

Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Unele dicționare redau peste 50 de expresii construite cu ajutorul cuvântului „cale”, fără a lua în considerare alte mijloace pe care...

CALD

Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. 1 Tesaloniceni 2:8 Scriind bisericii din Tesalonic, apostolul Pavel nu poate să...

CALAPOD

Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;el să stăpânească…peste tot pământul…Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. Geneza 1:26,27 Calapodul este o piesă de lemn care servește la modelarea încălțămintei sau a căciulilor....

BALAUR

Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul.Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Apocalipsa...

BALAST

Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.2 Corinteni 4:17 Sensul principal al cuvântului „balast” este acela de greutate necesară echilibrării unor mijloace de transport în aer, pe apă sau...

ALIPIRE

De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup. Geneza 2:24 Aceasta este metafora unității cuplului, alipirea. Privită la microscopul electronic, o...