Devoțional Seara

  ALELUIA

  Și cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care șade pe scaunul de domnie.Și au zis: „Amin! Aleluia!” Apocalipsa 19:4 Aleluia este o exclamație folosită în...

  ALEGORIE

  El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene.” Matei 13:3 Isus cunoștea foarte bine forța și valoarea alegoriei și a uzat din plin de avantajele ei. Cele circa patruzeci de...

  ALEGERE

  Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Exodul 18:21 Experiența electivă a...

  ALCĂTUIRE

  Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan. 2 Samuel 1:17 Alcătuirea unei cântări de jale a fost o experiență normală și naturală din partea lui David pentru Saul, mai ales pentru...

  ALBASTRU

  Au făcut și… brâul din in subțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul. Exodul 39:27,29 Albastrul, culoarea cerului și a mării, este prima în lista culorilor recomandate pentru a...

  ALB

  Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat.Apocalipsa 19:14 Caii albi și veșmintele albe constituie un simbol al purității, sfințeniei și nevinovăției oștilor cerești aflate într-o procesiune fără precedent: revenirea în slavă...

  ALĂUTE

  Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Apocalipsa 15:2 Cuvântul „alăută”, sau una...

  ALĂTURI

  Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături.Luca 10:31 Alături poate însemna a sta lângă cineva, și aceasta este o mare binecuvântare, sau poate însemna a fi...

  ALARMĂ

  Sunați cu trâmbiță în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Ioel 2:15 De când lumea, sunetul de trâmbiță este mijlocul de coordonare al vieții unui campus, cu precădere cu specific militar și nu numai. Când sună...

  ALANDALA

  Voi înșivă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. 2 Tesaloniceni 3:7 „Neorânduiala” despre care vorbește Pavel aici este o referire la caracterul haotic al unei vieți dezordonate care...