Sensuri și contrasensuri

Într-o lume care își pierde treptat percepția profundă asupra cuvintelor din propria limbă, acest devoțional militează pentru reîmproprietărirea vorbirii cu semnificația diversă a spiritualității biblice. Sensurile se referă la cuvintele explicite și pozitive ale vocabularului spiritual. Contra-sensurile se aplică acelor cuvinte folosite în vorbirea spirituală care au o conotație negativă. Sensurile încurajează creșterea spirituală; contra-sensurile avertizează în privința riscurilor asociate relelor din jur. Atât de partea sensurilor, cât și de cea a contra-sensurilor vin cuvintele neduse la biserică, dar care au un potențial evident de expresie și comunicare cu conținut spiritual.

DEMNITATE

DELĂSARE

DEDICARE

DECLIN

DECENȚĂ

DECALOG

DĂRUIRE

CUVÂNT

CURAJ

CULTURĂ

CUGET

CRUCE

CRITICĂ

CREȘTERE

CREIER

CREDO

CORP

CONVINGERE

CONTROL

CONTEXT

CONTAMINARE

CONȘTIINȚĂ

CONSENS

CONSACRARE

CONGRUENȚĂ

CONFUZIE

CONFLICT

CONEXIUNE

CONCEPȚIE

COMUNIUNE

COMPETENȚĂ

COMPORTAMENT

COMOARĂ

COERENȚĂ

CHIVOT

CHEMARE

CARISMĂ

CERTITUDINE

CĂUTARE

CĂDERE

CARITATE

CARACTER

CAPRICIU

CAPITULARE

CAPACITATE

BUCURIE

BRUTALITATE

BRAV

BOEM

BLASFEMIE

BLAJIN

BISERICĂ

BINE

BELȘUG

BENEVOL

BÂRFĂ

BEATITUDINE

AVERSIUNE

AUSTERITATE

ATINGERE

ARDOARE

ARGUMENT

APARENȚĂ

ANGOASĂ

ANGAJAMENT

ANALIZĂ

ANACRONISM

AMPRENTĂ

AMBIANȚĂ

AMÂNARE