Moris Venden

Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Dumnezeu dezvinovățit

Onoarea lui Dumnezeu

Cum e cu desăvârșirea?

Doamne, scapă-ne!

Nu te chinui să dai roade

Nu poți câștiga un dar

Marele nostru apărător

Zidind pe temelie

Temelia și zidurile

Taina întrupării

Isus, un exemplu minunat

Isus n-a fost părăsit

Isus, al doilea Adam

Mai este încă timp

Două feluri de pomi

Tatăl a suferit și El

Isus, înlocuitorul nostru

Hristos a murit pentru noi

Moarte de cruce

Mântuirea este un dar

Stăruința Duhului Sfânt

Duhul Sfânt ne folosește

Creștere în supunere

Înnoiți în duh

Satana a fost judecat

Conlucrând cu Duhul Sfânt

Sabia Duhului

Duhul adevărului

Setea de cunoaștere

Bătălia cea mai mare

Sfințiți pentru Hristos

Opt pași călăuzitori

Drumul spre râpă

Alb, negru sau cenușiu

Rădăcina problemei

Medicina preventivă

Omul cel tare

Nu poți da peste măsură

Cât ți-a mai rămăs?

Ei vor fi ai Mei

Cazând pe stâncă

Isus stânca veacurilor

„Urmează-Mă!”

Hotărăște astăzi

Un schimb de haine

Dreptatea și mila

Ultima amăgire a lui Satana

Mai mult decât un prooroc

Darul profeției

Rebotezarea

Pregătirea pentru botez

Nu-ți ucide soțul

Nu te teme

Cei 144.000

Biruința asupra fiarei

Schimbarea Sabatului

Ziua de naștere a lumii

Adevărul sau tradiția

Ziua a șaptea

Semnul sfințirii

Isus descoperit prin Sabat

Ceasul deșteptării

Riscurile libertății

Dumnezeu este drept

De ce eu?

O glorioasă revenire

Cerul este o realitate

Un corp organizat

Credința și rațiunea

Leii de pe străzi

Pescari de oameni

Martor veșnic

Pământ sfânt

Predat pentru slujire

Un martor mut

Biruind lumea

Totul sau nimic

Întors pe dos

Biruință spontană

Atâta timp cât…

Scăpat de osândire

Putere de sus

Roada pentru slava Sa

Adevărata ascultare

Conduși dar liberi

Numai doi stăpâni

Evitarea consacrării

Bunătatea rea

Noi nu putem asculta

Metoda ascultării

Reacția la criză

Zidind pe stâncă

Darul credinței

Roagă-te din iubire

Crezând că El este

Nădăjduind în Domnul

Dumnezeu răspunde

Rugăciunea umilinței

Nu te da bătut

Legătura cu cerul

Privind la Isus

Pierdut din neglijență

Pierdut și regăsit

Sursa puterii lui Isus

Lupta credinței

Singur cu Dumnezeu

Singura sursă de mere

Pacea aduce ușurare

Libertatea prin robie

Diavolii nu se încred

Muntele necazurilor

Muntele conștiinței

Muntele de bun simț

Un munte de predici

Nu pacea, ci sabia

Biruință prin supunere

Nu lucrarea mea, ci a Lui

Criza consacrării

Când se face lumină

Atingerea divină

Câștig din pagubă

Iacob vine la Isus

Astăzi se oferă mântuire

Zacheu vine la Isus

Putere în slăbiciune

Toți suntem neputincioși

Convins că ai lipsuri

Contrafacerea convingerii

Convingerea de păcat

Lunga cale către Dumnezeu

Un simțământ al nevoii

O greșită cunoaștere

Îndelunga căutare

Dorința după mai bine

Fața Lui era ca soarele

Șapte sfeșnice de aur

În ziua Domnului

El vine pe nori

Le-a făcut-o cunoscut

În curând