Ellen White

Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Vom moșteni împărăția

Noi primim coroana vieții

Fiți gata!

Fii fără vină

Devenim asemenea Lui

Suntem plini de laude

Ca zorile dimineții

Încercați să excelați

Creștem în Hristos

Iosif, un domn creștin

Ne bucurăm în Domnul

Ferice de cei ocărâți

Una cu Hristos

Noi suntem mlădițele

Să umblăm în adevăr

Să trăim ca Hristos

Adevărul va triumfa

Noi suntem lumina lumii

Apărători ai credinței

Să lucrăm cu iubire

Cum trebuie să lucrăm

Crucea și Legea

Înnoirea puterii

Cinstea

În iertare

În voie bună

În compasiune

Iertarea

Tăgăduirea de sine

Răbdarea

Statornicia

Simplitatea

Curăția

Stăpânirea de sine

Smerenia

Umilința

Să nu fim lacomi

Să nu furăm

Să fim curați

Să nu ucidem

Să sfințim Sabatul

În cămin

Duhul dă viața

El ne învață