Ellen White

Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Istennel járva

Isten gyógyszere

Pál győzelme

A lélek kardja

A hit pajzsa

Isten küldöttei

Jézus ifjúkora

Isten figyel rám

Isten velem van

Isten ígéretei

Isten éneke

Az igazság ruhája

Isten műhelye

Az igazság felemel

János és Júdás

Vidámság

Napfény

Mozgás

Az anya imája

Erő az imában

A bízakodó hit

Együtt a hitben

Bízzatok!

Az anya imája

Erő az imában

Bízzatok!