Ellen White

Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

A gyõzelem

Menjetek elõre!

A csatamezõ

A lélek kardja

A hit pajzsa

Az Úr katonái

A Menny követei

A menyegzõi ruha

Krisztus halála

A kovász

A mustármag

Isten gyermekei

Krisztus vár

Az aratás

Vigyázzatok!

Jó cselekedetek

A vizsgálati nap

Isten dicsősége

Hit által

Teljes szívből

Isten teljessége

Apró alkalmak

Lelki növekedés

Megbotlás

Jóságosság

Alázat

Krisztusban

Egyszerű hit

Folyamatos munka

Naponkénti ima

A családban

Gyermekkor

A gyermek Jézus

Diadalmaskodás

Legyőzhetetlen

Alázat

Evilági pompa

Az ígéretek ereje

A hívőkért

Az Úr utat mutat

Határtalan erő

Önmérséklet

Reformáció

A jutalom

Szeretet

Lelki élet

Csoda

Kérjetek

A keresők

Hit

Pünkösd

Noé

Vigasztalás

Az élet vize

Új szív

Új ember

Az erő sáfárai

A Menny polgárai

Isten gyermekei

Isten-fiúság

Velünk az Isten

Ádám és Éva

A győzelem

Menjetek előre!

A csatamező

A lélek kardja

A hit pajzsa

Az Úr katonái

A Menny követei

Krisztus halála

A kovász

A mustármag