Ellen White

Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Egy feltétel

A bűnbocsánat ajándéka

Egy napra valót

A keserű pohár

Az ima csodája

Vendégszeretet

Alázattal segíts!

Adakozó lelkület

A kegyelem munkálkodása

Irgalmas szem

Hitben kell előre lépni

A kesergő-bízó

Hűséges munkás

A tanács szerepe

Az egyház szerepe

Az angyalok szolgálata

Isten drágakövei

Egyetlen egyért is

Akarj cselekedni!

Ne csüggedj!

Bűneink következménye

Az elvakultság veszélye

A fegyelmezés fontossága

Pályaválasztás

Helyes ruházkodás

Az igazi kedvesség

Az Isten békessége

Tarsd be az adott szavad!

A felház szükségessége

Nincs középút!

Tegyünk jót másokkal!

Jobb neked

Ne kárhoztass!

A parancsolat lelke

Tanuljátok meg tőlem

Jöjjetek énhozzám

A legközelebbiek sem…

Tagadd meg az éned!

Én Uram, és én Istenem!

Asszony, mit sírsz?

Elvégeztetett

Jézus elhagyatottsága

Még a bűn árnyéka sem

A Vigasztaló ígérete

Legyél áldozatkész!

Olvadjon fel a szíved!

Hírdesd az Igét!

Krisztus az alap!

Mit jelent számodra Jézus?

Valld meg Istent!

Isten lecsendesíti a vihart

Akarom tisztulj meg!

Az Úr lelke csendes

Az áldást a hit előlegezi!

Járj elől jó példával!

Kívánjátok az Úrat!

Isten megbocsájt!

Legyen tiszt a beszéded!

Fejleszd az elmédet!

Legyél szorgalmas!

Őrízkedj a tétlenségtől!

Gyakorolj önuralmat!

Bizzál az Úrban!

Magasztald az Istent!

Isten ismeri a szívünket

Legyél elégedett!

Ne hátrálj meg!

Teremj gyümölcsöt!

Legyél együttérző!

Maradandó javak

A mindennapi hála

A munka áldása

Isten csodái

A Megváltó tűrelme

Az egyetlen remény

Pál alázata

Isten fiai

József példája

Az igazi nevelés

A győzelem biztos!

Az aranyszabály

A szeretet nem önző

Egyek legyetek!

Figyelj az Istenre!

Ma cselekedj!

Soha ne csüggedj

Szeret az Úr!

Csiszolási folyamat

Az engedelmesség

Kedves áldozat

Az igaz jellem

Ne ítélkezzünk!

Az élet vize

Indulj előre!

Isten gondoskodik!

Légy éber!

Legyél igazságos

Legyél kitartó

A vezetők szerepe

Ne hirtelkedj!

Legyetek bátrak!

Istenbe bízz!

Isten kovásza

A “jó” szív

Az Úr szava elégséges

Az Úr Igéje biztos!

A bűnbánat ereje

Az ima ereje

Dicsérjed az Urat!

Ne adjátok fel!

Az Ige megtartó ereje

A tisztaság keresése

Az Isten jó

A hit ereje…

Legyetek erőssek!

Krisztus ereje

Az önzés hatalma

Kemény beszéd

A mustármag ereje

Legyél nyított

Minden nap…

Az Úr határt szab!

Úrnak öröksége

Ne félj a próbában!

Az Úr kész áldani

Értékes vagy

Jézus szolgálata

Használd az elmédet!

A Lélek is…

Menekülj Istenedhez!

Bízd rá magad!

Erős és gyengéd

Isten a javunkat akarja

Végezd a dolgodat!

De egyet cselekszem!

Tökéletesség a végcél

Csak a beleegyezésünkkel

Isten hív

Törvény és kegyelem

Gyakorlati hit

Bölcs vagy csak okos?

Szorgalom

Sáfárkodás

Gyere ahogy vagy!

Minden nap átadni

Senkit sem utasít el

Isten velünk marad

Isten megszabadít

A teljes alázat

Isten nem felejt!

A hűséges maradék

A jólét átka

A zene áldasa

Fogadd be az Isten Lelkét

A kedves szavak ereje

A bántó szavak ereje

A rágalom ellenszere

Az önuralom, mint erény

Süketek és vakok…

Az igazság felszabadít

Eressz mély gyökereket!

Az igazság diadalt arat

A legnagyobb ajándék

Istentől jön az erő!

A sas példája

Az Isten irgalma

Gyűlölet vagy szeretet