Ellen White

Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

A végső diadal

A Király örökösei

A diadalmas Egyház

A győzelem biztos

Kövessük a példaképet!

A Bárány vére által

Diadal Krisztus által

Enni az élet fájáról

Győzelem a csatatéren

Tűzből kikapott üszög

Közelebb Jézushoz

Az ima megerősít

Katonák Krisztusért

Lelki harc

Sátán haragja ébren

Bőkezűség és jóakarat

Leleki forradalom

Gyakran visszautasítva

Emberi mesterkedések

Ahogy Istennek tetszik

Váratlan utakon

Izgatottság nélkül

Egy új pünkösd

Ébredés pünkösdkor

A vég előtt

Tanácsok vezetőknek

Szociális szolgálat

A kiadói munka

Az alapra építeni

Amit Isten ihletett

A kiválóbb út

A nyelvek ajándéka

Munkálkodó hit

Lélekkel betöltve

Isten munkatársai

Krisztus követői

A föld sója

A sziklára építs!

Szilárd alapot vetve

Az ige megszentel

Öröm az igében

Imádkozó lelkülettel

Üres edényekkel

Legyünk taníthatóak!

Alázatos szívvel

Az igazság kutatása

Kincskeresés

Ráhagyatkozás

Alázatosság

Szentség

Istenfélelem

Bizodalom

Engedelmesség

Külső kellem

Tisztaság

Bőkezűség

Nagylelkűség

Testvéri szeretet

Egység

Összhang

Harmónia

Hálaadás

Megelégedettség

Jótékonyság

Kedvesség

Önuralom

Mértékletesség

Szelídség

Hit

Jóság

Szívesség

Béketűrés

Békesség

Öröm

Szeretet

Szent illat

Folyamatos növekedés

Benne megnyugodva

Beteljesedve őbenne

Őt szemlélve

Benne maradni

Krisztusi jellem

A kitakarított ház

A megtört büszkeség

a legyőzött indulat

Megváltozott ízlés

Megváltozott gondolatok

A megfeszített én

Elménk megújulása

Megszentelt ajkak

A megváltozott szív

A lélek erőssége

Agyag a fazekas kezében

A lélek temploma

Újjászületés

A lélek eltávozhat

A lélek megvilágosít

A lélek szól hozzánk

A kegyelem esője

Tüzes nyelvek

Az égő tűz

Életadó erő

A ki nem fogyó olaj

Olaj az edényeidben

A mennyei galamb

Krisztus képviselője

A vigasztaló

A lélek ígérete