Ellen White

Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Cerul jos și cerul sus

Pregătirea pentru ceruri

Fericită nădejde

Folosiți ce aveți

O hotărâre

Făgăduința împlinită

Ce dar!

Prima și a doua venire

Acceptă invitația

Ploaia târzie

Responsabili individual

Acțiune hotărâtă

Reflectoare ale lui Hristos

Datoria prezentă

Sabatul lui Dumnezeu

Sfârșitul răbdării

Ca în zilele lui Noe

Un glas în pustie

Apus de soare în Colorado

Templul lui Dumnezeu

Despărțiți de lume

O reflectare a lui Hristos

O biserică desăvârșită

Un popor sfânt

Respingeți speculațiile

Lucrarea în orașele mari

Lucrarea finală

Izvorul Adevărului

Istoria se repetă

Chipul fiarei

Unitatea este esențială

Cineva este la ușă

O biserică luminată

Despărțirea de lume

Un popor deosebit

Cei aleși ai lui Dumnezeu

O poruncă divină

Apropierea sfârșitului

Pregătirea finală

Vegheați

Încercarea ce va veni

Roadele Cincizecimii

Cincizecimea

Darurile Duhului

Fii cinstit cu Dumnezeu

Cum lucrează credința

Vrei să ai pace?

Două lecții vitale

Să umblăm cu Hristos

Impactul adevărului

Scopul harului

O făptură nouă

Asemenea Domnului Hristos

Înainte și în sus

Odihnă în Hristos

Un duo dinamic

Slăviți pe Dumnezeu

Un sistem dublu de legi

Reabilitarea lui Petru

Ofranda Mariei

Iuda și Ioan în contrast

Transformarea miraculoasă

Credință simplă

Dumnezeu poartă de grijă

Biruința lui Dumnezeu

Trăgând cu urechea

Calificările celor aleși

Încrederea crește

Chemarea lui Ghedeon

Tălmaciul viselor

Biruitor asupra ispitei

Timotei

Nu privi niciodată înapoi

Chemarea lui Elisei

Consacrare deplină

Nicodim

Magii

Reprezentanți ai Săi

O slujbă bine făcută

Calvarul

Ghetsimani

Primind pentru a da

Apa vieții

Vindecarea orbului

Descoperind pe Tatăl

Nu L-au primit

Isus era din Nazaret

Trăind Adevărul

Model pentru tineri

Tânărul Isus

Un exemplu de iubire

Casa Tatălui Meu

Domnul Hristos copil

Vestirea bucuriei

Un popor nepregătit

Unul egal cu Dumnezeu

Paștele

Lăcustele

Căderea plăgilor

Robie și mai aspră

Chemarea lui Moise

Un exemplu de iertare

Scara cerului

Enoh

O jertfă mai bună

Mânia lui Cain

Mântuirea promisă

Căutați pacea

Armonie

Roadele milei

Privind la Hristos

Principii în afaceri

Rânduielile

Greoi la învățare

Datoria de astăzi

Gânduri plăcute

Tari în Hristos

O biserică vie

Slujire voioasă

Lumina lumii

Cele două căi

Câte o zi

Puțină vreme

O cântare nouă

Căderea

Creația

Biserica Laodicea

Fariseul și vameșul

Judecătorul nedrept

Fratele mai mare

Fiul risipitor

Oaia pierdută

Via Domnului

Haina de nuntă

De câte ori să iert?

Vița și mlădițele

Cuvinte captivante

Cum ar putea fi

Robul necredincios

Lucrătorii

Omul bogat

Pământ bun

Între spini

Pe locuri stâncoase

Lângă drum

Smochinul fără roade

Doi fii

Cina cea mare

Ei vor vedea fața Lui

Privilegiul de a da

Adunăm sau risipim

Dumnezeu și Mamona

Comoara ascunsă

Temperanța creștină

Primind pentru a oferi

Exemplu de dărnicie

Alegeți astăzi

Familia regală

Ce citim noi?

Adevărul învinge răul

Puterea cântecului

Credință neșovăielnică

O singură comoară

Ce este credința?

Însușiri divine

Uniți cu Creatorul nostru

Adunând și înmulțind

Călăuziți de Duhul

Odihna creștinului

Credință în biruință

Cursa creștinului

O biserică vie

Sfințire contrafăcută

Creșteți în har

Sfințenie în Domnul

Dărnicie voioasă

Dumnezeu nu te va respinge

În numele Meu

Cuvântul în chip omenesc

Vă voi da o minte nouă

Datoria ispravnicului

Dumnezeu ne vorbește

Puterea rugăciunii

Dumnezeu aude rugăciunile

Conform Cuvântului

Rugăciunea biruitoare

Rugăciunea – model

Importanța rugăciunii

Rugăciune fierbinte

Pricepere pentru toți

Vechiul și noul an